Iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.
Ahhoz, hogy ezt a címet elnyerhessük, sok tennivalónk van, volt és lesz!
Mindannyian, akik az ökoiskola létrejöttén dolgoztunk, bízunk abban, hogy tanulóink hazaviszik ezt a szemléletet családtagjaiknak és a környezetükben élő embertársaiknak. Tudjuk, nem megy egyik napról a másikra, de a jövő nemzedékének formálásában nagy szerepünk és felelősségünk van. Rajtunk, pedagógusokon és a mi példánkon, lelkesedésünkön is múlik, hogy milyen lesz az utánunk jövő generáció.

Vép, 2013. október 22.

Fazekasné Marton Mónika

GALÉRIA

Madáretető Madárodú Szelektív gyűjtőhely a büfénél Biológia tanterem Szelektív hulladékgyűjtés