Költészet napja 2018. „Szaval a tanári”

Idei költészet napi rendezvényünkért - immár hagyománnyá válva - a tanárok dolgoztak.
Az 5. Versóra témája a paródiák, irodalmi karikatúrák, átiratok voltak.
A mindenféle szakterületről érkező tanerők egymást váltva kerültek a pódiumra. Párban szavaltak/olvastak fel ismert verseket és azok - főként 21. századi - átiratait.
A reakciókból ítélve a diákság élvezte az előadást.

Babai-Mező Borbála