Comenius projekt - Hurbanovo


Az iskolánk a Comenius Iskolai együttműködések pályázat keretében kétéves program megvalósításában vesz részt 3 olyan európai középfokú oktatási intézménnyel közösen, melyekkel már több éve szoros testvériskolai partnerséget alakítottunk ki Németországban (Ansbach, Staatliches Berufliches Schulzentrum), Szlovéniában (Rakičan, Biotehniška šola) és Szlovákiában (Hurbanovo, Stredná odborná škola).
A jelenleg futó pályázat témája a Munkaerő mobilitás a közép-európai térségben, mely kiemelten a szakmai képzés vonatkozásaira fókuszál.
A téma feldolgozásában jelentős szerepet kap az, hogy az érintett iskolák tanulói külföldi cseregyakorlatokon vesznek részt a fogadó intézmény tangazdaságában, ill. egyéni gazdálkodó családoknál. A diákok nemcsak a szakmai képzéssel ismerkednek meg részletesebben, hanem az adott ország kultúrájával, a gazda család mindennapjaival, emellett az idegen nyelvet is gyakorolhatják.
A szakmai együttműködés során a partneriskolák azt vizsgálják, hogy a külföldi szakmai gyakorlati tapasztalatok hatással vannak-e munkaerő-piaci esélyek növekedésére.
A pályázat jó lehetőséget teremt a pedagógusok számára is, hiszen tanulmányozhatják az adott uniós ország mezőgazdasági, vidékfejlesztési szakképzését, a tapasztalatokat beépíthetik a pedagógiai programjaikba, új módszereket vezethetnek be az iskolájukban.
A közös munka legutóbbi helyszíne a szlovákiai Hurbanovo volt, ahol a szakmai feladatokon kívül kulturális és sportrendezvények is színesítették a háromnapos rendezvényt. Így a résztvevő diákok és tanárok megismerkedtek a pozsonyi várral, a város történelmi főterével. Hurbanovoban pedig megtekintették a Közép-Európa legelső obszervatóriumaként számon tartott csillagvizsgálót és a múzeumot, majd az ógyallai születésű híres festő, Feszty Árpád emlékkiállítását nézték meg a helyi általános iskolában.
A négy iskola tanulói a sportban is összemérték erejüket: az iskolánk az összetett versenyben szép eredményt, első helyezést ért el.
Az hurbanovoi látogatás mind szakmai, mind az együttműködő, jó kapcsolatok kialakításának szempontjából sikeres állomása volt a projektmunkának.

SZs